Auctioned antique

Những chiếc đồng hồ vintage, limited có giá trị cao để sưu tầm hoặc bán đấu giá.