Bạn cần biết

Bạn cần biết là chuyên mục các bài viết của Paul Design nhằm cung cấp các thông tin hữu ích về hộp quay đồng hồ, hộp xoay đồng hồ, tủ bảo quản và trưng bày đồng hồ…

Tháng Ba 23, 2017
Đi tìm hiểu vì sao IV lại là IIII ?
Hộp xoay đồng hồ Paul Design xin được giới thiệu với quý độc giả thông tin này! Nhiều người mới xài đồng hồ thường có chung 1 thắc mắc : "Vì s...
read more
Tháng Ba 15, 2017
Cách sử dụng đồng hồ cơ
Hộp xoay đồng hồ Paul Design xin được giới thiệu với quý độc giả thông tin này! Đầu tiên chính ta sẽ đi tìm hiểu định nghĩa của đồng hồ cơ nhé...
read more