Bạn cần biết

Bạn cần biết là chuyên mục các bài viết của Paul Design nhằm cung cấp các thông tin hữu ích về hộp quay đồng hồ, hộp xoay đồng hồ, tủ bảo quản và trưng bày đồng hồ…

Tháng Tám 10, 2016
Hộp xoay đồng hồ Paul Design
Đây là thời gian chúng tôi xem xét lại hộp đồng hồ xoay từ thương hiệu Paul Design. Một thương hiệu đã được ra mắt bởi Paul Chen, một cựu kỹ t...
read more