FAQs

Tháng Mười 13, 2016
Hộp quay đồng hồ - Paul design
Tìm hiểu về hộp quay đồng hồ. Hộp quay đồng hồ có chế độ lựa chọn mỗi ổ quay, rất tiện cho người sử dụng: Chế độ lựa chọn mỗi ổ quay giúp ta ...
read more
Tháng Chín 1, 2016
Hộp xoay đồng hồ và giờ ?
Hộp xoay đồng hồ có làm cho đồng hồ chạy đúng giờ được không ? liệu nó có làm có chiếc đồng hồ chạy chính xác được hay không ??? Đây là câu h...
read more