Tìm hiểu về hộp quay đồng hồ.

Hộp quay đồng hồ có chế độ lựa chọn mỗi ổ quay, rất tiện cho người sử dụng: Chế độ lựa chọn mỗi ổ quay giúp ta kiểm soát được tốc độ quay của mỗi