Cơ chế hoạt động của đồng hồ cơ.

 

hộp quay đồng hồ Paul DesignĐồng hồ cơ gồm có 5 bộ phận: bộ tạo năng lượng, bánh răng, bộ thoát, phần điều khiển và phần hiển thị thời gian. Khi ta vặn dây cót hoặc bộ quay trên đồng hồ tự động sẽ tạo ra năng lượng. Năng lượng sẽ được truyền qua ổ cót tới các bánh răng. Các bánh răng sẽ quay và truyền động cho nhau. Để tránh việc các bánh răng chuyển đồng tròn hỗn loạn, chiếc đồng hồ sẽ được thiết kế bộ thoát. Bộ thoát sẽ liên tục khóa và mở bánh thoát để bánh răng có thể chạy theo nhịp. Hệ thống bánh răng và kim chỉ thời gian sẽ được kết nối với nhau bởi trục bánh răng. Một hệ thống được thiết kế một cách tỷ mỷ đến tính xảo tạo nên điểm thu hút không thể sánh được của những chiếc đồng hồ cơ.